top of page

מפעלים

הנה זה בא - מחנות קיץ תשפ"ג😎🏕

ההרשמה נפתחה!!🎉🥳סיום הרשמה:
יום שלישי | כ"ט תמוז, 18.7. 


להרשמה לחצו כאן

שם המפעל - מחנה *שם שבט* תשפ"ג 2023 

הנחת אחים(לא כולל מדריכים):

אח שני: 50 ש"ח הנחה

אח שלישי: 100 ש"ח הנחה

אח רביעי: חינם

לפרטים נוספים לחצו כאן

הסניף יוצא לטיולים מטעם התנועה, חלקם סניפיים וחלקם שבטיים.
מסעות, לרוב יהיו בין יום ליומיים במתכונת סניפית.

מסע פסח, נטיעות בט"ו בשבט ומסע סוכות.
מחנות קיץ מתקיימים בחופש הגדול, ואורכם תלוי בגיל השבט.

bottom of page